Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

A 17. Semiotica Agriensis keretében 2018. szeptember 28–30. került megrendezésre

A titok szemiotikája című

Országos jeltudományi konferencia.

A Szláv Intézet oktatói közül az alábbiak tartottak előadást:

Bagi Ibolya: „Titkok táblái” – Megjegyzések az orosz avantgárd költészet rímfelfogásához

Sarnyai Csaba: Az eltitkolt szavak hatalma – Bevezetés az orosz ráolvasásszövegek világába

Tóth Szergej: A szabadkőművességgel asszociálható jelképek Oroszország fővárosaiban