Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Szakdolgozati témák

SZTE BTK Szlavisztika Intézet

 

Bibok Károly CSc, egyetemi tanár

 • Az orosz nyelv egy morfoszintaktikai jelensége (a magyarral egybevetve);
 • Szóképzés az orosz nyelvben;
 • A többértelműség (poliszémia) lexikai-szemantikai reprezentációja;
 • Egy lexikai-szemantikai mező (egybevető) kognitív nyelvészeti elemzése;
 • A megnyilatkozás szemantikai/pragmatikai interpretációja.
 • Альтернативные формы управления глаголов перемещения;
 • Недоспецифицированное представление лексического значения и полисемия;
 • Типы неканонического оформления подлежащего;
 • Проблемы понятия языковой картины мира;
 • Семантический метаязык и лексикографическое толкование.

 

Mikola Gyöngyi PhD, adjunktus

 • Поэтика Владимира Набокова
 • Художественная литература русской эмиграции
 • История и эстетика советского и российского кино (Советская школа монтажа, творчетство Андрея Тарковского, фильмы 1990-х, современное русскоязычное кино)

 

Orcsik Roland PhD, adjunktus

 • Borislav Stanković: Nečista krv – női szerepek a patriarchális társadalomban;
 • Utazás, identitás Miloš Crnjanski líráában, prózájában;
 • Radoslav Petković experesszionista „extázisa”;
 • Marko Ristić esszéi;
 • Isidora Sekulić prózája, útirajzai;
 • Branko Miljković neoszimbolizmusa;
 • Momčilo Nastasijević lírai körei (hagyomány és avantgárd);
 • Vasko Popa abszurd lírája;
 • A mítosz szerepe Miodrag Pavlović lírájában;
 • Ivo Andrić regényei, novellái és lírája;
 • Aleksandar Tišma és a holokauszt-effektus;
 • Danilo Kiš „családi cirkusza”;
 • Mirko Kovač emlékezet-poétikája;
 • Filip David misztikus történetei;
 • Svetislav Basara csavaros idő-és történelemszemlélete;
 • Milorad Pavić ördögi szótára;
 • Slobodan Tišma és az „alacsony költségvetésű” próza;
 • Vladimir Kopicl: a költészet (r)erotikája;
 • Dubravka Đurić, Radmila Lazić: a női irodalom paradigmái;
 • A fiatal szerb irodalom: Milena Marković, Srđan Srđić, Siniša Tucić, Maja Solar…

 

Sarnyai Csaba habil. egyetemi docens

 • Проблемы двоеверия: Пережитки дохристианских представлений в русской народно-мифологической традиции;
 • Одержимые: Проблема «бесноватости» в древнерусской литературе и в русском фольклоре;
 • Образ бабы-яги в русских и венгерских волшебных сказках;
 • Концепт «Китеж» в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века;
 • Образ вождя в искусстве социалистического реализма.