Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Alapvizsga

A vizsga célja annak ellenőrzése, elérték-e a hallgatók a képzés negyedik szemeszterének végére kitűzött B1 kimeneti szintet.
A vizsga során a nyelvtani ismeretek mellett a négy kommunikatív készség (beszédkészség, íráskészség, olvasott és hallott szövegértés) ellenőrzése történik meg.
A vizsga tematikája Az orosz beszédkészség fejlesztése 1-4, az Orosz szövegolvasás és szövegalkotás 1-4, illetve az Orosz nyelvtani gyakorlatok 1-4. kurzusok anyagán alapul.

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll, amelyek az alábbi módon épülnek fel:

 

Írásbeli vizsgarész:

 1. nyelvtani teszt (45 perc)

 2. olvasott szövegértés (25 perc)

 3. hallott szövegértés (20 perc)

 4. íráskészség (30 perc)

 

Az olvasott és hallott szövegértés ellenőrzése során a hallgatók 2-2 feladatot kapnak.
Az íráskészség mérését célzó vizsgarész keretén belül orosz nyelvű problémafelvetés alapján kell e-mailt fogalmazni. Ehhez a vizsgarészhez használható magyar-orosz szótár.

Szóbeli vizsgarész:

 1. Irányított beszélgetés, véleménykifejtés a megadott témakörök alapján (5-8 perc)

 2. Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)

A vizsga értékelése az egyes vizsgarészek összesített eredménye alapján történik:

100%-90% – jeles
89%-80% – jó
79%-70% – közepes
69%-60% – elégséges
59%- elégtelen

Elégtelen vizsga esetén az összes vizsgarész ismétlése szükséges.

A felkészüléshez ajánlott anyagok:

 • Erdei I. 2011: 350 nyelvtani gyakorlat. Szeged: JATEPress ISBN: 9789633150603
 • Kalafatics Zs., Mágocsi Ny. 2016: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés. Bp.: Lexika Kiadó ISBN: 6155200618
 • Kalafatics Zs., Mágocsin Ny. 2008: Orosz nyelvi vizsgafeladatok. Budapest: Protea Egyesület. ISBN: 9630652407
 • Nagy M., Basáné Teveli Á. 2015: SzövegKönyv. Orosz szövegértési feladatok A2-B1. Budapest: Akadémiai Kiadó ISBN 9789630596558
 • Oszipova I. 2008: Ключ 2: учебник русского языка для продолжающих А2-В2. Bp.: Corvina Kiadó ISBN: 9789631359893
 • Oszipova I. 2008: рабочая тетрадь: упражнения и задания. Bp.: Corvina Kiadó ISBN: 9789631358735
 • Terjéki I. 2014: FülSzöveg. Orosz hallás utáni szövegértési feladatok Bp.: Akadémiai kiadó.  ISBN 978 963 05 9461 5

Érettségi feladatok:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent/!DARI_ErettsegiFeladatsorok/oh.php?id=erett_ut_reszlet