Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Kocsis Mihály DSc, egyetemi tanár

Tanszék, intézet

Szláv Filológiai Tanszék, Szláv Intézet

 

Tanulmányok, tudományos minősítések megszerzése

JATE orosz nyelv és irodalom szak, 1979
ELTE ukrán nyelv és irodalom szak, 1984
Dr. univ., 1989
PhD, 1996
Habilitáció, 2005
Az MTA doktora, 2010

Munkaviszony

Szegedi Tudományegyetem, 1990. február 1-től

Díjak, ösztöndíjak

Széchenyi István Ösztöndíj, 2002–2005
Fran Miklošič Díj, 2016

Kutatási területek

Ukrán egyházi szláv kéziratok, ukrán helyesírás-történet

Fő kurzusok

Szláv népek és nyelvek, Orosz nyelvtörténet, Ukrán nyelvtörténet

Szakdolgozati témák

Az orosz és az ukrán nyelv történetének egyes kérdései

Könyvek

A Register of Initial Words in Gospel Verses Based on Old Church Slavic Records. [Biblio­the­ca Slavica Savariensis I. Redigit: Károly Gadányi.] Szombathely, 1994. XII+448 p.
Скотарське учительне євангелiє – український гомiлiар 1588 року. Текст ру­ко­пису пiд­го­тував i видав: Мiгай Кочiш. З пе­­­ред­мовою проф. Василя Нiм­­чу­ка. [Bibliotheca Slavica Sava­ri­ensis IV. Redigit: Károly Gadányi.] Szom­bat­hely, 1997. 480 p.
The Szeged Minea. A Cyrillic Manuscript from the Late 16th Century. Part One. A text edition by Mihály Kocsis. [Bib­liotheca Sla­vi­ca Savariensis VI/1–3. Redigit: Ká­­roly Gadányi.] Szom­bathely, 1999–2001. 256+288+296 p.
Лейтанская минея. Исследования и текст. [Bibliotheca Sla­­vica Sa­va­ri­en­sis VIII. Redigit: Ká­­roly Ga­dá­nyi.] Szombathely, 2003. 276 p.
Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink és helyesírásuk. [Bibliotheca Slavica Sava­ri­ensis X. Redigit: Károly Ga­dá­nyi.] Szombathely, 2008. 336 p.
Украинские рукописи в Венгрии. Исследования по Скотарскому учительному евангелию и Сегедской минее XVI века. Сегед, 2014. 304 p.

 

Tudományszervezés, vezetői feladatok, konferenciák szervezése

SZTE BTK Szláv Filológiai Tanszékének vezetése, 1997-től
SZTE BTK Szláv Intézetének vezetése, 2007-től
Nyolc hazai (majd nemzetközi) szegedi ukranisztikai konferencia szervezésének irányítása, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017

Kutatóképzés (PhD, TDK témák, témavezetések a hallgatók nevével)

SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Történeti szlavisztika programjának vezetése
Kiírt témák: orosz és ukrán nyelvtörténet, kódexkutatás
Fokozatot szerzett: Stefuca Viktória

Tudományos közéleti tevékenység/ Szervezeti tagság

MTA Nyelvtudományi Bizottság tagja, 2017-től
MTA SZAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság elnöke, 2014-től
SZTE Nyelvészeti Habilitációs Szakbizottság elnöke, 2018-tól