Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Bagi Ibolya CSc c. egyetemi tanár

Tanszék, intézet

Orosz Filológiai Tanszék, Szláv Intézet

 

Tanulmányok, tudományos minősítések megszerzése

Bölcsészdoktori disszertáció (Struktúra és világkép összefüggései B. Pilnyak „Meztelen év” című regényében, 1982);
Kandidátusi disszertáció (Utópia és kísérlet az orosz avantgárd prózában: B. Pilnyak korai regényei, 1994).

 

Munkaviszony

SZTE BTK Szláv Intézet, Orosz Filológiai Tanszék

Kutatási területek

Az utópikus gondolat változatai az orosz irodalomban és kultúrában, az orosz avantgárd esztétikája és poétikája, B. Pilnyak és A. Platonov műveinek alkotásfilozófiai aspektusai.

Fő kurzusok

MA: Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat között, Irodalmi szövegek nyelvi-stilisztikai elemzése, A műfordítás elmélete és gyakorlata
PhD: Eszmei és műfaji irányzatok a XX. század orosz kultúrájában

 

Könyvek

Bagi Ibolya: Rög-eszmék: Írások a XX. századi szláv irodalmak köréből, Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2010.
Bagi Ibolya (szerk.): Творчество Бориса Пастернака в контексте эстетической и философской мысли XX века, Szeged: JATEPress Kiadó, 2015. (Sectio Historiae Litterarum; 25.) Társszerkesztő Han Anna, Szőke Katalin.
Bagi Ibolya (szerk.): Tiszatáj, 67. évf. 2013/8: Oroszországból szeretettel.
Bagi Ibolya (szerk.): Az orosz kultúra Nyugat és Kelet között: Szöveggyűjtemény
Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. Társszerkesztő Szőke Katalin
 
Műforítások:
Borisz Akunyin: A koronázás, Budapest: Európa Kiadó, 2009. Fordította: Bagi Ibolya
Borisz Akunyin: Különleges megbízatások: Két kisregény, Budapest: Európa Kiadó, 2008. Bagi Ibolya
Borisz Akunyin, Grigorij Cshartisvili: Temetői történetek, Budapest: Európa Kiadó, 2008. Fordította: Bagi Ibolya, Sarnyai Csaba
Borisz Akunyin: Leviathan, Budapest: Európa Kiadó, 2004. Fordította: Bagi Ibolya
Borisz Akunyin: Azazel, Budapest: Európa Kiadó, 2002. Fordította: Bagi Ibolya

Kutatóképzés (PhD, TDK témák, témavezetések a hallgatók nevével)

A gyermek-motívum Andrej Platonov prózájában  (Varga Ferenc)
M. Bulgakov és A. Platonov tudományos-fantasztikus elbeszélései (Fődi Amdrea)
Hajnal Zsolt: El Kazovszkij művészete a gender-problematika tükrében (Hajnal Zolt)
Uitz Béla és az orosz avantgárd (Shah Gabriella)
A nőiség problémája Z. Gippiusz költészetében és prózájában (Antal Gabriella)

 

Tudományos közéleti tevékenység/ Szervezeti tagság

MTA köztestületi tag, SZAB Modern Filológiai Munkabizottság tagja, SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola: törzstag