Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Dr. Mikola Gyöngyi PhD, tanársegéd

Tanszék, intézet
Orosz Filológiai Tanszék, Szláv Intézet

Tanulmányok, tudományos minősítések megszerzése

„A misztikus változó”. Boldogság-konstrukciók Nabokov orosz korszakának műveiben PhD-disszertáció Védés időpontja: 2018. február 23. Eredmény: 100%, summa cum laude

 

Munkaviszony

2017. 09.01-  SZTE BTK Szláv Intézet, tanársegéd

 

Díjak, ösztöndíjak

2011 NKA Szépirodalmi Kuratórium ösztöndíja a kortárs vajdasági művészettel foglalkozó tanulmánykötet írására
1991-1992  Soros Ösztöndíj (A JATE XX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén az esszé műfajának kutatására)

Kutatási területek

Nabokov és az orosz emigráció, 20. századi orosz irodalom, kortárs magyar irodalom, vajdasági magyar irodalom és művészet, kulturális identitás, az esszé műfajelmélete

 

Projektek

2018-2020 Határjelenségek. Oroszország és Magyarország Kelet és Nyugat vonzásában, határok és keresztutak (Россия и Венгрия на перекрестке культур Востока и Запада: проблемы пограничья / The Border Zone Paradigm: Russia and Hungary, Borderland and Crossroads in Cultures between East and West) -Oroszországi Alapkutatási Alap (RFFI)
2013-214 „CULTRAIL” – Cultural Travels in the region of Szeged and Subotica HUSBR/1203/222/113 sz. IPA Határontúli Együttműködési Program

Fő kurzusok

Jelenleg: A szlávok történelme és kultúrája, Bevezetés az irodalomtudományba, Régi orosz irodalom, Orosz beszédkészség fejlesztése 1-3, BA, Orosz nyelvtani gyakorlatok 1. BA, Orosz szövegolvasás és szövegalkotás 1-3.BA, Komplex nyelvi fejlesztés 3. BA, Nabokov novellisztikája  MA, Nabokov orosz korszakának regényei MA, Szláv-magyar kulturális kapcsolatok BA, Irodalmi szövegeke nyelvi és stilisztikai elemzése, MA
Korábban: Stilisztika, Retorika, Irodalmi műelemző gyakorlatok (1992-1997. Kommunikáció- és médiatudományi Tanszék), Az irodalmi megismerés (1999-2000, a Pléh Csaba átal vezetett Megismeréstudományi Kutatócsoport programjában), Narratív öndizájn, Válság és média, A kilencedik művészet (2009-2017 Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) Önreflexivitás és „esszéizmus” a mai magyar irodalomban (1999-2000. Orosz PhD Program)

Szakdolgozati témák

XX. századi orosz irodalom
Nabokov és az orosz emigráció

Könyvek

A Nagy Konstelláció (Kommentárok Tolnai Ottó poétikájához) Szignatúra Könyvek, Alexandra Kiadó, Pécs, 2005.
A véső nyoma (Tanulmányok a kortárs magyar irodalomról) Kijárat Kiadó, Budapest, 2010.
A pillanat küszöbén (Esszék, tanulmányok, elemzések a kortárs vajdasági művészetről)  Zetna Kiadó, Zenta, 2013.

Tudományszervezés, vezetői feladatok, konferenciák szervezése

2008. október Kiš-esszé címmel Danilo Kiš munkásságáról. Helyszín: Grand Café, Szeged.
2009. október 16-17. Magyar lagúnák címmel Darvasi László művészetéről, Grand Café, Szeged

Tudományos közéleti tevékenység/ Szervezeti tagság

2017-  Société Française Vladimir Nabokov (Francia Nabokov Társaság) tagja