Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Dr. Sarnyai Csaba PhD, egyetemi adjunktus

Tanszék, intézet

Orosz Filológiai Tanszék, Szláv Intézet

Tanulmányok, tudományos minősítések megszerzése

PhD, 2010.

Kutatási területek

A XX. századi orosz próza mitopoétikai aspektusai, az óorosz irodalom démonológiai vonulata, az orosz népi démonológia narratívái

Fő kurzusok

BA: Az orosz irodalom története (óorosz irodalom, a XX. század orosz irodalma), Bevezetés az irodalomtudományba, Klasszikus és modern szláv irodalmak (orosz), Oroszország története és kultúrája (Orosz civilizáció), Orosz nyelvtani gyakorlatok, Orosz beszédkészség fejlesztése, Orosz szövegolvasás és szövegalkotás
MA: Régi orosz irodalom és folklór, Az orosz irodalom és kultúra tendenciái a XIX–XX. században, Az orosz irodalom 1930-tól napjainkig,
PhD-képzés: Az ikon és a régi orosz irodalom, A XIX. századi orosz irodalom poétikája, Nyelvfilozófia és poétika

Szakdolgozati témák

  • Проблемы двоеверия: Пережитки дохристианских представлений в русской народно-мифологической традиции;
  • Одержимые: Проблема «бесноватости» в древнерусской литературе и в русском фольклоре;
  • Образ бабы-яги в русских и венгерских волшебных сказках;
  • Концепт «Китеж» в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века;
  • Образ вождя в искусстве социалистического реализма.

Könyvek

Keresztvilágok. Szláv mitológia és orosz irodalom. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2010. 194 p. ISBN 978-963-9927-26-1

Tudományszervezés, vezetői feladatok, konferenciák szervezése

programvezető, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Orosz Irodalom Program

Kutatóképzés

Irodalomtudományi Doktori Iskola, Orosz Irodalom Program
Az ezredforduló orosz nőirodalmának mitopoétikus vetületei (Tóthová Laura)