Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Szláv Filológiai Tanszék

Tanszékvezető

Dr. habil. Sarnyai Csaba
egyetemi docens

sarnyaicsaba@gmail.com

Dr. Farkas Baráthi Mónika
egyetemi adjunktus
tanszékvezető-helyettes

farkasbm@lit.u-szeged.hu

Ügyvivő szakértő, intézeti Neptun- és Modulo-felelős

Majoros Henrietta

+36 (62) 544 160
majorosh@lit.u-szeged.hu

 

A SZLÁV FILOLÓGIAI TANSZÉK OKTATÓI

 

KÉPZÉSEK

ALAPképzések (BA) 

Szlavisztika bolgár BA (2022)

Szlavisztika szerb BA (2022)

Szlavisztika szerb nemzetiségi BA (2022)

Szlavisztika (bolgár) BA_2020

Szlavisztika (cseh) BA_2020 

Szlavisztika (szerb) BA_2020 

Szlavisztika (szerb nemzetiségi) BA_2020

Szlavisztika (ukrán) BA_2020

Alapképzések (BA) Minorok és specializációk

Bolgár minor (2022)

Szerb nemzetiségi minor (2022)

Balkanisztika specializáció (2022)

Bolgár minor MI_2018

Szerb nemzetiségi minor MI_2018

Balkanisztika specializáció SP_2018

 

Tanárképzés

Szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára (2022)

Szerb nyelv és kultúra tanára OT_2018

Mesterképzés (MA)

Szlavisztika MA (2022)

Szlavisztika (bolgár, szerb, ukrán szakirány) MA_2018

Doktori képzés (PhD)

Történeti szlavisztika PhD_2017 (ószláv vagy óorosz orientáció)

SZAKDOLGOZAT

PÁLYÁZATOK/ÖSZTÖNDÍJAK

KONFERENCIA