Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Iličić Miljana, szerb lektor

Szláv Filológiai Tanszék, Szláv Intézet

Kutatási területek

Szerb nyelvtan (morfológia, lexikológia, szintaxis)

Fő kurzusok

A szerb beszédkészség fejlesztése; Szláv nyelvtani alapozó gyakorlatok; Szerb szövegolvasás és szövegalkotás; Szerb nyelvtani gyakorlatok; Komplex nyelvi fejlesztés; Szerb nyelvgyakorlat, komplex.