Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Dr. Balázs L. Gábor PhD, habilitált tanszékvezető egyetemi docens

Szláv Filológiai Tanszék, Szláv Intézet

Tanulmányok, tudományos minősítések megszerzése

PhD-disszertáció: A szláv főnévragozás történeti vizsgálatának metodológiai vonatkozásai (1998)

Munkaviszony

1981.08.15. óta

Díjak, ösztöndíjak

1981 „Bulgária 1300 éves” (a Bolgár Államtanács érme)
2015 A Bolgár Köztársaság Alelnökének érme

Kutatási területek

szlavisztika, nyelvtörténet, kutatásmódszertan, nyelvtipológia

Projektek

TÁMOP, ERASMUS (2x), OTKA közös projektek

Fő kurzusok

ószláv nyelv, magyar-szláv nyelvi kapcsolatok, bolgár nyelvtörténet, bolgár szövegolvasás és szövegalkotás, tudományos közlemények a szlavisztikában, történeti fonológia, történeti morfológia

Szakdolgozati témák

1) A szláv jövevényszavak kutatásának elméleti háttere;
2) Egy adott fogalmi kategória szláv eredetű jövevényszavai;
3) Egy adott tájegység szláv eredetű földrajzi nevei;
4) Szláv eredetű antroponimák a magyarban;
5) Etimológia és magyar-szláv kultúrtörténet.

Könyvek

Manifestations of Naturalness Principles in Slavic Historical Morphology, Debrecen: Debrecen University Press, 2013. 155 p., (Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis; VI.), (ISBN:978 963 318 460 8)
A szláv főnévragozás történeti vizsgálatának metodológiai vonatkozásai, Szeged: JATEPress Kiadó, 1999. 112 p., (JATE Társadalomtudományi Disszertációk), (ISBN:963-482-415-3)
Agyagási K., О. Palamarčuk, О. Snitko, G. Strel’čuk, G. Balázs, N. Bilik, М. Sevčenko: Украïнсько-росiйсько-угорський словник лiнгвiстичноï терминологiï, Kiev: Киïвський Националний Унiверситет iменi Тараса Шевченка, 2011. 521 p., (ISBN:9789664393833)
H. Tóth Imre, Balázs L. Gábor, Majoros Henrietta, (Majoros Henrietta szerk.): Bolgár történeti nyelvtan: Hangtan, alaktan, Szeged: JATEPress Kiadó, 2011. 133 p., (ISBN:978-963-306-082-7)
Bakró-Nagy Marianne, Agyagási Klára, Balázs L. Gábor, (Agyagási Klára szerk.): Special issue of Sprachtheorie und germanistische Linguistik, Münster: Nodus Publikationen, 2010. 123 p.
H. Tóth Imre, Balázs L Gábor, Majoros Henrietta, Pozsgai István: Segédkönyv a bolgár nyelv történetének tanulmányozásához. Középbolgár korszak, Szeged: SZTE Szláv Intézet, 2008. 159 p., (ISBN:978-963-482-871-6)
H. Tóth Imre, Balázs L. Gábor, Pozsgai István: Segédkönyv a bolgár nyelv történetének tanulmányozásához. Óbolgár korszak, Szeged: SZTE Szláv Intézet, 2005. 243 p., (ISBN:963 7356 33 9)
Jordan Zaimov †, H. Tóth Imre, Balázs L. Gábor (szerk.); Jordan Zaimov, H. Tóth Imre, Balázs L. Gábor, Ekaterina Dogramadzsieva, Majoros Henrietta, Kocsis Mihály, Pozsgai István (forráskiad.): Будапештское евангелие: Среднеболгарский памятник XIII-XIV в., Szeged: SZTE Szláv Intézet, 2003. 415 p., (ISBN:963-482-652-0)
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez III/2.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том III/2., Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1995. 245 p., 3/2, (ISBN:963-482-094-8)
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez III/1.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том III/1, Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1993. 268 p., 3/1, (ISBN:963-481-962-1)
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez II.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том II., Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1992. 248 p., 2, (ISBN:963-048-191-6-8)
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, Vincze Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez I.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том I., Szeged: József Attila Tudományegyetem (JATE), 1989. 340 p., 1, (ISBN:963-481-937-O-Ö)

Tudományszervezés, vezetői feladatok, konferenciák szervezése

a bolgár szak felelőse;
kétévente bulgarisztikai konferencia szervezése Szegeden

Kutatóképzés

A Történeti Szlavisztika Doktori Program oktatója, eddig egy védett és egy jelenleg aktív hallgatóval

Tudományos közéleti tevékenység/ Szervezeti tagság

MTA köztestületi tag