Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Farkas Baráthi Mónika, PhD

Szláv Filológiai Tanszék, Szláv Intézet

Tanulmányok, tudományos minősítések megszerzése

JATE BTK: bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész (1999)
JATE BTK: szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész (1999)
ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola: doktori fokozat PhD (2009)

Munkaviszony

2000 óta oktató az SZTE BTK Szláv Intézetének Szláv Filológiai Tanszékén
2002-től egyetemi tanársegéd
2010-től egyetemi adjunktus

Díjak, ösztöndíjak

Miniszteri elismerő oklevél a bolgár kultúra népszerűsítéséért – Bolgár Köztársaság Kulturális Minisztériuma (2018)

Kutatási területek

szlavisztika, bolgár irodalomtörténet, szerb irodalomtörténet, a bolgár irodalom magyarországi recepciója, szerb-bolgár összehasonlító irodalom

Fő kurzusok

A bolgár irodalom története, A bolgár irodalom és kultúra története, A balkáni népek irodalma és kultúrája, Klasszikus és modern szláv irodalmak (bolgár), A szlávok történelme és kultúrája (bolgár), Bolgár nyelvtani gyakorlatok, Bolgár szövegolvasás és szövegalkotás, Bolgár nyelv kezdőknek, Szlavisztika szabadegyetem

Tudományszervezés, vezetői feladatok, konferenciák szervezése

a Szláv Filológiai Tanszék tanszékvezető-helyettese
a Szláv Intézet Erasmus-koordinátora
a kétévente megrendezésre kerülő Szegedi Nemzetközi Bulgarisztikai Konferencia főszervezője