Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Orosz Filológiai Tanszék

 

Szlavisztika (orosz szakirány)

 

 • Alapképzés (BA)

Az orosz szakirány megkezdéséhez nincs szükség orosz nyelvtudásra. A képzés során az emelt nyelvi képzési óraszámoknak és az anyanyelvi lektori óráknak köszönhetően a hallgatók B1-B2 szintű nyelvtudásra tehetnek szert. A nyelvi képzés mellett a szakirány bevezetést nyújt az orosz kultúrtörténetbe, és átfogóan megismerteti a hallgatókat a mai orosz nyelv rendszerével.
Az orosz szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (10 kredit), szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok, 50 kredit), differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium, 60 kredit).
Az alapképzésben megszerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a hallgatók az Orosz nyelv és irodalom MA képzésben folytathassák tanulmányaikat.

 • Orosz minor

Minden, nem orosz szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján. Túljelentkezés esetén a rangsorolást az alábbi szempontok szerint végezzük: emelt szintű érettségi vagy középfokú, „C” típusú nyelvvizsga az alábbi nyelvek egyikéből: bármely szláv nyelv vagy angol, német, francia, spanyol, olasz.

A specializáció az orosz szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból – A mai orosz nyelv rendszere, Irodalom- és kultúrtörténet – szerezhetik meg.) A hallgatók szabadon választható kurzusként a lektori órákat is látogathatják.

A minor képzésben megszerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a hallgatók az Orosz nyelv és irodalom MA képzésben folytathassák tanulmányaikat.

 

  •  
 • Doktori képzés (PhD)

Szláv Filológiai Tanszék

ALAPképzés (BA)

 • Szlavisztika (bolgár) BA_AN (2020) SLABO-B-AN 
 • Szlavisztika (cseh) BA_AN (2020) SLACS-B-AN
 • Szlavisztika (szerb) BA_AN (2020) SLASE-B-AN
 • Szlavisztika (szerb nemzetiségi) BA_AN (2020) SLASEN-B-AN
 • Szlavisztika (ukrán) BA_AN (2020) SLAUK-B-AN

ALAPképzés (BA) MINOROK és SPECIALIZÁCIÓK

 • Bolgár minor (2018) SLABO-SN-BO
 • Cseh specializáció (2018) SLACS-SN-CS
 • Szerb nemzetiségi minor (2018) SLASE-SN-SE
 • Szlavisztika balkanisztika specializáció (2020) SLA-SN-BALK
 • Ukrán minor (2018) SLAUK-SN-UK

TANÁRszak

 • Szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra osztatlan tanári_N (2018) TO-SER-T  [OTKNSZE]

MESTERképzés (MA)

 • Szlavisztika MA_N (2018) [alap] SLA-M-N

Doktori iskola (PhD)

 • Történeti szlavisztika_N (kredites) (8 félév) (2017) XN07_N_2016