Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Az SZTE BTK Szláv Intézet kiadványai

Intézeti/tanszéki kiadványok

Acta Universitatis Szegediensis
DISSERTATIONES SLAVICAE
SECTIO LINGUISTICA

 

Указатель публикаций
XXV-и томов “Dissertationes Slavicae Sectio Linguistica” Szeged, 1962–2001

LETÖLTHETŐ

XXX
Szeged
2013

XXIX
Szeged
2011

XXVIII
Szeged
 2009

XXVII
Szeged
2007

XXVI
Szeged
2005

XXV
Szeged
2001

XXIV
Szeged
1996

XXIII
Szeged
1994

XXII
Szeged
1991

XXI
Szeged
1990

XX
Szeged
1988

XVIII-XIX
Szeged
1987

XVII
Szeged
1985

XVI
Szeged
1984

 

 

 

 

XXIX
Szeged
1982

 

 

 

 

         
A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtára által üzemeltetett repozitóriumok teljes szövegükben tárolták és indexelték a Dissertationes slavicae. Sectio Linguistica című kiadvány teljes köteteit, lapszámait. Ezek letőlthetők az évszámokra kattintva.

Az intézet munkatársainak munkái

Bagi Ibolya


Bagi Ibolya: Rög-eszmék. Írások a XX. századi szláv irodalmak köréből.Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2010. 280 oldal · ISBN: 9789639927360
Szőke Katalin, Bagi Ibolya: Az ​orosz kultúra Nyugat és Kelet között. Bölcsész Konzorcium, Szeged, 2006. 534
Nagy Miklós (szerk.): Huszadik századi orosz novellák (Modern Dekameron). Noran, Budapest, 2006. Fordította többek között: Bagi Ibolya, Szőke Katalin
Mihail Epstejn: A posztmodern és Oroszország. Európa Könyvkiadó, 2001. Fordította: Bagi Ibolya
Borisz Akunyin: Azazel. Európa Könyvkiadó, 2015. Fordította: Bagi Ibolya
Borisz Akunyin: Török csel. Európa Könyvkiadó, 2003. Fordította: Bagi Ibolya
Borisz Akunyin: Különleges megbizatások. Európa Könyvkiadó, 2008. Fordította: Bagi Ibolya
Borisz Akunyin: A koronázás. Európa Könyvkiadó, 2009. Fordította: Bagi Ibolya
Borisz Akunyin: Akhilleusz halála. Európa Könyvkiadó, 1998. Fordította: Bagi Ibolya
Borisz Akunyin: Leviathan. Európa Könyvkiadó, 1998. Fordította: Bagi Ibolya
Borisz Akunyin, G. Cshartisvili: Temetői történetek. Európa, Budapest, 2008. Fordította: Bagi Ibolya, Sarnyai Csaba. ISBN: 9789630786393.
Bagi Ibolya (szerk.):Tiszatáj, 67.évf. 2013/8: Oroszországból szeretettel.
 
     
MTMT link a teljes publikációs listához

Balázs L. Gábor

Balázs L. Gábor: A szláv főnévragozás történeti vizsgálatának metodológiai vizsgálatai. JATEPress. Szeged. 1999.
Bolgár történeti nyelvtan. Hangtan, alaktan. Balázs L. Gábor, H. Tóth Imre, Majoros Henrietta. JATEPress. 2011. ISBN 9789633060827
Legendák, kódexek, források. Tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére. Szerzők: Agyagási Klára, Balázs L. Gábor, Bukta Katalin, Mirjana Burzan. Szerkesztők: Kocsis Mihály. Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézete, 2012. 390. ISBN 978-963-306-152-7
Magyar Nyelv 2009. december. A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata – 105. évfolyam, 4. szám. Benkő Loránd, Kertész András, Kontra Miklós, Hegedűs Attila, Holler László, Balázs L. Gábor, Hattyár Helga
H.Tóth Imre, Balázs L. Gábor, Majoros Henrietta, Pozsgai István: Segédkönyv a bolgár nyelv történetének tanulmányozásához. Középbolgár Korszak. Szegedi Tudományegyetem BTK Szláv Intézet. 2008.
Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta (szerk.): Българистични четения – Сегед 2017. JATEPress, Szeged 2017. ISBN 978-963-315-365-9
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, Vincze Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez I.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том I., Szeged: József Attila Tudományegyetem (JATE), 1989. 340 p., 1, (ISBN:963-481-937-O-Ö)
 
 
Agyagási K., О. Palamarčuk, О. Snitko, G. Strel’čuk, G. Balázs, N. Bilik, М. Sevčenko: Украïнсько-росiйсько-угорський словник лiнгвiстичноï терминологiï, Kiev: Киïвський Националний Унiверситет iменi Тараса Шевченка, 2011. 521 p., (ISBN:9789664393833)
Bakró-Nagy Marianne, Agyagási Klára, Balázs L. Gábor, (Agyagási Klára szerk.): Special issue of Sprachtheorie und germanistische Linguistik, Münster: Nodus Publikationen, 2010. 123
H. Tóth Imre, Balázs L. Gábor, Pozsgai István: Segédkönyv a bolgár nyelv történetének tanulmányozásához. Óbolgár korszak, Szeged: SZTE Szláv Intézet, 2005. 243 p., (ISBN:963 7356 33 9)
Manifestations of Naturalness Principles in Slavic Historical Morphology, Debrecen: Debrecen University Press, 2013. 155 p., (Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis; VI.), (ISBN:978 963 318 460 8)
 
Jordan Zaimov †, H. Tóth Imre, Balázs L. Gábor (szerk.); Jordan Zaimov, H. Tóth Imre, Balázs L. Gábor, Ekaterina Dogramadzsieva, Majoros Henrietta, Kocsis Mihály, Pozsgai István (forráskiad.): Будапештское евангелие: Среднеболгарский памятник XIII-XIV в., Szeged: SZTE Szláv Intézet, 2003. 415 p., (ISBN:963-482-652-0)
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez III/2.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том III/2., Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1995. 245 p., 3/2, (ISBN:963-482-094-8)
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez III/1.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том III/1, Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1993. 268 p., 3/1, (ISBN:963-481-962-1)
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez II.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том II., Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1992. 248 p., 2, (ISBN:963-048-191-6-8)
MTMT link a teljes publikációs listához

Bibok Károly

Bibok Károly – Siptár Péter (szerk.): Általános nyelvészeti tanulmányok XX. Tanulmányok a pragmatika köréből. Akadémiai Kiadó Zrt. 2004.

Bibok Károly: Szójelentéstan: a lexikai szemantikától a lexikai pragmatika felé. Loisir Könyvkiadó. 2017. 150. ISBN: 9789638965561
The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface (Mouton Series in Pragmatics [MSP]) by Eniko Nemeth T. (Editor), Karoly Bibok (Editor). 2017. ISBN-13: 978-3110240269; ISBN-10: 3110240262
Карой Бибок: Изучение языкознания и синтаксиса русского языка. Краткое введение. Szeged: JATE Press, 2020. 135 p. (ISBN:978-963-315-448-9)
 

Bibok Károly (szerk.): Nyolcnyelvű nyelvészeti szótár. JATEPress, 2020. ISBN 978 963 315 449 6
MTMT link a teljes publikációs listához

Erdei Ilona


Erdei Ilona: Orosz beszédgyakorlatok I. – Posobie po razgovornoj praktike dlâ pervokursnikov. JATEPress. 2005. 212. ISBN: 3159780000308

Erdei Ilona: 350 nyelvtani gyakorlat – Orosz nyelvtani gyakorlókönyv A1-A2-B1 szint. JATEPress. 2015. 246. ISBN: 9789633150603
     

Iryna Bagmut

 

Bahmut Irina – Stefuca Viktória: Lépcsőfok I. Ukrán nyelvkönyv kezdők számára (szlavisztika hallgatóknak). Szeged, JATE PRESS, 2010.
Сходинка I. Українська мова для початкiвцiв. Пiдручник для студентiв-славiстiв. Сеґед. 2010.
Bahmut Irina – Stefuca Viktória: Lépcsőfok I. Ukrán nyelvkönyv kezdők részére (második, javított és bővített kiadás). Szeged, JATE PRESS, 2018.
Iрина Багмут – Вiкторiя Штефуца: Сходинка I. Українська мова для початкiвцiв. Пiдручник. (2 видання, доповнене та перероблене). Сеґед. 2018.
Bahmut Irina/Iрина Багмут: Lépcsőfok I. Ukrán nyelv kezdőknek. Munkafüzet. Szeged, JATE PRESS, 2017.
Сходинка І. Українська мова для початкiвцiв. Робочий зошит. Сеґед. 2017.
Bahmut Irina – Stefuca Viktória/Iрина Багмут – Вiкторiя Штефуца: Lépcsőfok II. Ukrán nyelvkönyv: Alapkurzus. Szeged, JATE PRESS, 2012.
Сходинка II. Українська мова: Базовий курс. Сеґед. 2012.
Bahmut Irina – Stefuca Viktória: Ukrán nyelv. Adaptált szövegek olvasásához. Szint B1–B2 – Szeged: JATEPress, 2011.
Iрина Багмут – Вiкторiя Штефуца: Українська мова. Адаптoванi тексти для читання. Рiвень В1–В2. Пiдручник для студентiв-славiстiв. Сеґед. 2011.

Farkas Baráthi Mónika

Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta (szerk.): Българистични четения – Сегед 2017. JATEPress, Szeged 2017. ISBN 978-963-315-365-9
       

Kacziba Ágnes


Burzan Mirjana – Kacziba Ágnes: Srpsko-mađarski rečnik / Szerb – magyar szótár. Forum Könyvkiadó. 2016. ISBN: 9788632309302
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, Vincze Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez I.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том I., Szeged: József Attila Tudományegyetem (JATE), 1989. 340 p., 1, (ISBN:963-481-937-O-Ö)
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez III/2.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том III/2., Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1995. 245 p., 3/2, (ISBN:963-482-094-8)
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez III/1.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том III/1, Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1993. 268 p., 3/1, (ISBN:963-481-962-1
 

Kocsis Mihály

Mihály Kocsis, Henrietta Majoros (szerk.): Legendák, kódexek, források: tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére. Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézete, 2012. 390.
Hungaro-Ruthenica. Cikkek, tanulmányok az ukrán nyelv és irodalom tárgyköréből. Sorozatszerkesztő: Kocsis Mihály. ISSN: 1586-0736. Indítás éve: 1998
A Register of Initial Words in Gospel Verses Based on Old Church Slavic Records. [Biblio­the­ca Slavica Savariensis I. Redigit: Károly Gadányi.] Szombathely, 1994. XII+448.
Скотарське учительне євангелiє – український гомiлiар 1588 року. Текст ру­ко­пису пiд­го­тував i видав: Мiгай Кочiш. З пе­­­ред­мовою проф. Василя Нiм­­чу­ка. [Bibliotheca Slavica Sava­ri­ensis IV. Redigit: Károly Gadányi.] Szom­bat­hely, 1997. 480.
The Szeged Minea. A Cyrillic Manuscript from the Late 16th Century. Part One. A text edition by Mihály Kocsis. [Bib­liotheca Sla­vi­ca Savariensis VI/1–3. Redigit: Ká­­roly Gadányi.] Szom­bathely, 1999–2001. 256+288+296.
Лейтанская минея. Исследования и текст. [Bibliotheca Sla­­vica Sa­va­ri­en­sis VIII. Redigit: Ká­­roly Ga­dá­nyi.] Szombathely, 2003. 276.
Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink és helyesírásuk. [Bibliotheca Slavica Sava­ri­ensis X. Redigit: Károly Ga­dá­nyi.] Szombathely, 2008. 336.
 
Украинские рукописи в Венгрии. Исследования по Скотарскому учительному евангелию и Сегедской минее XVI века. Сегед, 2014. 304.

 

Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, Vincze Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez I.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том I., Szeged: József Attila Tudományegyetem (JATE), 1989. 340 p., 1, (ISBN:963-481-937-O-Ö)

 

Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez III/2.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том III/2., Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1995. 245 p., 3/2, (ISBN:963-482-094-8)
Balázs L. Gábor, Konsztantin Boszilkov, Ferincz István, Horgosi Ödön, Horváth Gábor, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária, (H. Tóth Imre szerk.): Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi orosz másolatú emlékeihez III/1.: Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в., том III/1, Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, 1993. 268 p., 3/1, (ISBN:963-481-962-1
 
 
 
   
MTMT link a teljes publikációs listához

Kugler Katalin


Kugler Katalin: Orosz-magyar sajtónyelvi szótár. Scriptum Kiadó, Szeged. 1998. ISBN: 963-833-559-9

Kugler Katalin: Kompakt útiszótár – Orosz – Legfontosabb szavakkal és kifejezésekkel. Maxim Könyvkiadó Kft. 2008. 256.ISBN: 9789639624917

Orosz-magyar / Magyar-orosz tanulószótár. Gyáfrás Edit – Gyurácz Annamária – Dr. Kugler Katalin – Zakonova Dina. Grimm Könyvkiadó Kereskedelmi Kft. 2015. ISBN: 9789639954830

Kugler Katalin: Segédanyag orosz tolmácsolási gyakorlatokhoz. JATEPress. 2015. ISBN 9789633152492.

Kugler Katalin: Új szavak, új jelentések az orosz nyelvben. Orosz-Magyar szótár. Tinta kiadó, 2017. 220. ISBN 9789634090946

Majoros Henrietta

H.Tóth Imre, Balázs L. Gábor, Majoros Henrietta, Pozsgai István: Segédkönyv a bolgár nyelv történetének tanulmányozásához. Középbolgár korszak. Szegedi Tudományegyetem BTK Szláv Intézet. 2008.
Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta (szerk.): Българистични четения – Сегед 2017. JATEPress, Szeged 2017. ISBN 978-963-315-365-9
Mihály Kocsis, Henrietta Majoros (szerk.): Legendák, kódexek, források: tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére. Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézete, 2012. 390
 
Bolgár történeti nyelvtan. Hangtan, alaktan. Balázs L. Gábor, H. Tóth Imre, Majoros Henrietta. JATEPress. 2011. ISBN 9789633060827
 
 
 
     

Mikola Gyöngyi

Pompeji 1990/3. Irodalom, művészet, bölcselet. SzerkesztőK. Szilasi László, Laczkó Sándor, Darvasi László, Mikola Gyöngyi, Pikó András
Pompeji 1991/4. Irodalom, művészet, bölcselet. II. évf. Szerkesztők: Ilia Mihály, Lengyel András, Hajnóczi Gábor, Laczkó Sándor, Darvasi László, Mikola Gyöngyi


Mikola Gyöngyi: A Nagy Konstelláció. Kommentárok Tolnai Ottó poétikájához. Alexandra Kiadó, Pécs, 2005. 135. ISBN: 963-369-185-0
Pannonhalmi Szemle 2005/1. Ünnep – elmozdulás. XIII. évfolyam 1. szám Szerzők: Németh Attila, Vladár Gábor, Bíró Béla, Dolinszky Miklós, Borbély Szilárd, Mikola Gyöngyi, Csertán Károly
Mikola Gyöngyi: A véső nyoma. Kijárat Kiadó, Budapest, 2010. 259. ISBN: 978-963-9529-87-8
Mikola Gyöngyi: A pillanat küszöbén (Esszék, tanulmányok, elemzések a kortárs vajdasági művészetről)  Zetna Kiadó, Zenta, 2013
 
 
 
 

Orcsik Roland

Orcsik Roland: Rozsdamaró (versek, VárUcca Műhely, Veszprém, 2007)
Orcsik Roland: Holdnak, Arccal (versek, Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2009)
Orcsik Roland: Mahler letöltve (veresek, Kalligram, Pozsony, 2011)
Orcsik Roland: Harmadolás (versek, Pesti Kalligram Kft., Budapest, 2015)
Orcsik Roland: detoNáció. Domonkos István művészetének exjugoszláviai kapcsolatformái, Forum, Újvidék, 2015
Orcsik Roland: Fantomkommandó (regény, Forum – Pesti Kalligram Kft., Újvidék – Budapest, 2016)
       

Sarnyai Csaba

Sarnyai Csaba: Keresztvilágok. Szláv mitológia és orosz irodalom. Szegedi Egyetemi Kiadó, 2010. ISBN 9789639927261
 
Borisz Akunyin, G. Cshartisvili: Temetői történetek. Európa, Budapest, 2008. Fordította: Bagi Ibolya, Sarnyai Csaba. ISBN: 9789630786393.
Nyina Lugovszkaja: Élni akarok. Egy szovjet iskolás lány naplója 1932–1937. Európa, Budapest, 2008. 536. Fordította: Sarnyai Csaba. ISBN: 9789630785112
     

 

MTMT link a teljes publikációs listához

Tóth Szergej

Tóth Szergej: Beszédről – nyelvről tanárjelölteknek. Szeged, 1993. 156. (Társszerző: Annus Gábor, Lengyel Zsolt és Vass László.)

Tóth Szergej: Pápuáktól a Pioneerig. Szeged, 1994. 184. (Társszerző: Vass László). 2. javított és átdolgozott kiadás: Szeged, 1997.

Tóth Szergej (2006, szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szegedi Egyetemi Kiadó. Juhász Gyula Felsőoktatási kiadó, Szeged.

Tóth Szergej (szerk.) Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest–Szeged. 2013.

Tóth Szergej: Nyelv, kép, hatalom. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2011.
Tóth Szergej, Rozgonyiné Molnár Emma (szerk.): Prózától a líráig: Írások Nagy L. János tiszteletére. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 367. ISBN:978-615-5455-60-5
Tóth Szergej (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar. 2003. 352. ISBN:963 9167 76 2
Tóth Szergej , Vass László (sorozatszerkesztők): Nyelvészeti Füzetek 1-15. kötetek. HU ISSN 1217- 9957, 1994-2011 között (2011)
Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei: egyetemi tankönyv. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 411. (JEL-KÉP-TÉR sorozat; 2. ). ISBN:978-615-5455-67-4
Navracsics Judit , Tóth Szergej (szerk.): Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.-II: köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. Szeged; Veszprém: Generalia, 2004. 632. ISBN:963-9167-90-8.
Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota (szerk.): Lexikológiai és lexikográfiai látkép: Problémák, paradigmák, perspektívák. Fasciculi Linguistici Series Lexicographica. Szeged, Generalia, 2004. 276. ISBN 963 9167 85 1 ISSN 1416-8081
Tóth Szergej, Lengyel Zsolt, Székely Gábor, Kis Ádám (2005, szerk.): “Mindent fordítunk, és mindenki fordít” – Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Szak Kiadó. ISBN 963 913 73 3
Tóth Szergej, Gecső Tamás, Kiss Zoltán (szerk.): Ti és mi. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2010. 152. ISBN 9789639902411
Tóth Szergej (szerk.): Az orosz állam. Tematikus szám. AETAS, XVIII. évf. 202 2003. 1. ISSN 0237 7934
Fóris Ágota—Tóth Szergej: (szerk.): Ezerarcú lexikon. Terminologia et Corpora — Supplementum 2. — BDF. Szombathely. 2007. 204. THL2 (1-2). ISSN 1787-1417
Tóth Szergej (szerk.): Nyelvészet és társadalom. INFOtec, Szeged, 1999. ISBN 963 03 9414 6
Tóth Szergej, Vass László: Bibliográfia 1985-1994. Generalia, Szeged. ISBN 963 85152 01x
Tóth Szergej: A-B-V-G-D-JE-JO-Zs-Z betűk szócikkei. In: Orosz-magyar köznyelvi és gazdasági szótár. Főszerk. Gáldi László, Uzonyi Pál). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 741. (1-165.)
Tóth Szergej: A-Á-B betűk szócikkei. In: Magyar-orosz szótár. Венгерско-русский словарь. (Főszerk. Gáldi László, Uzonyi Pál). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 947. (1-102.)
Tóth Szergej, Vass László (sorozatszerkesztők): Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek, Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 5—9. kötet. ISSN 2061-7674

 


Szirmai Éva (szerk.), Tóth Szergej (szerk.), Újvári Edit (szerk.): Állati jelek, képek és terek, Szeged, Magyarország : Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó (2018)
 
 
 
 

Tomáš Vašut

Co je ironická věda. Istán Vörös. Vydala Univerzita Karlova. Nakladatelstvi Karolinum. 2017. Translations Adéla Gálova, Tomáš Vašut. ISBN 987-80-246-3531-6
Pomsta Oleksy Dovbuše: Ukrajinské mýty, pohádky a pověsti. Argo, Hrdinková-Ševečková, Monika, Kalina, Petr Ch., Kindlerová, Rita, Nečasová, Věra, Opletalová, Elena, Rudinská, Petra, Svatoňová-Reutová, Eva, Trčková, Martina, Tyrpáková, Lenka, Vašut, Tomáš a Vynohradnyk, Michal.  ISBN: 80-7203-619-X