Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Fenyvesi István (1931-2016)

A Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd a leningrádi Állami Herzen Pedagógiai Intézetben tanult tovább, 1953-ban szerzett orosz nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. 1957-61 között a szegedi József Attila Tudományegyetemen a francia szakot is elvégezte.

Pályája 1956-ban kissé módosult, politikai okok miatt öt esztendőt általános iskolában tanított. 1962-től 1979-ig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanszékvezető docense volt, ebből az időszakból orosztanárok nemzedékei emlékeznek rá nagy szeretettel. 1979-től 1992-ig, nyugdíjaztatásáig a Szegedi József Attila Tudományegyetem Orosz Filológiai Tanszékén dolgozott. A berlini Deribas Társaság alelnöke, a Magyar Ruszisztikai Intézet életműdíjával kitüntetett kutatója.

Tudományos munkája a magyar–orosz kulturális kapcsolatok történetének széles skáláját öleli fel. Elsősorban a XX. sz. irodalmi kontaktusait vizsgálta, de a színház, film, képzőművészet és a zene terén kibontakozott szálak felfejtésében is nem kevés újat hozott. Eredményeit tucatnyi országban is számos nyelven megjelent tanulmányai rögzítik. Rendszeres előadója volt a nemzetközi szakmai kongresszusoknak. Gorkij Magyarországon címmel írt kandidátusi értekezését 1987-ben védte meg.

Legfontosabb munkájának a 2001-ben megjelent Orosz–magyar és magyar–orosz szlengszótárt tartotta, amely mintegy 13 ezer szócikket tartalmaz.

Belénk sajdult Odessza címmel 2006-ban megjelent kötete a város történetét beszéli el alapításától kezdve egészen a jelenkorig – bemutatva a szellemi, gazdasági kapcsolatait más országokkal, városokkal, közöttük testvérvárosával, Szegeddel.

A 2011-ben jelent meg a az Időséta. Szentes, Szeged, szlávok című visszaemlékezése, mely egyszerre életrajzi és filológiai szöveg.