Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Szőke Katalin (1950-2018)

1973-ban végzett a JATE Bölcsészettudományi Karán magyar-orosz szakon, és 1975-ben kezdte meg oktatói és kutatói pályáját a szegedi egyetem Szláv Filológiai Intézetében. 1977-ben védte meg A nyugat és kelet problémája Andrej Belij Az ezüstgalamb című regényében c. bölcsészdoktori értekezését, 1993-ban pedig kandidátusi disszertációját Az önéletrajziság A. Remizov prózájában címmel. 2013-ban akadémiai doktori fokozatot szerzett A szimbolizmus túlhaladása? című értekezésével.

Kutatási területe: a XIX. és XX. századforduló orosz irodalma, kultúrtörténete, a szimbolizmus és a mai orosz próza, Andrej Belij, Alekszej Remizov, az orosz elméleti és filozófiai tradíciók, Szolovjov, Bergyajev, Sesztov.

Műfordítói munkásságáért 2006-ban Pro Literatura díjjal tüntették ki. 1997-ben a moszkvai Puskin Intézet emlékérmét vehette át.

Meghívott előadója volt a Moszkvai Állami Egyetemnek, a brnói Masaryk Egyetemnek, a krakkói Jagello Egyetemnek és a Göttingeni Egyetemnek. 1994-től az ELTE meghívott előadójaként is dolgozott, 2014. szeptemberétől pedig az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vezetését látta el. Alapítója és szakmai vezetője volt a Szláv Intézet cseh szakirányának.

Két könyve jelent meg: Álommúzeum (Írások a XX. századi orosz irodalomról), Gondolat Kiadó, Bp. 2003., valamint orosz nyelven a Судьба без судьбы. Проблемы поэтики Алексея Ремизова (Sorstalan sors. Alekszej Remizov poétikája) ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Bp. 2006.