Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

 

 

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja mindazokkal, akik ismerték, becsülték és szerették, hogy

 

Dr. Tóth Szergej főiskolai tanár,

 

a totalitárius politikai rendszerek nyelvének szakértője, a város szemiotikájának nemzetközi rangú és hírű kutatója, az Aetas történettudományi folyóirat társszerkesztője, számos alkalmazott nyelvészeti periodika szerkesztője, a Modern Nyelvoktatás folyóirat rovatvezetője, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) alelnöke,

a JGYPK egykori dékánhelyettese, a JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, valamint az Alkalmazott Humántudományi Intézet volt vezetője, a BTK Orosz Filológiai Tanszékének nyugalmazott oktatója, a Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai Főiskola díszdoktora,

az egyetemi és a tudományos közélet mértékadó, nagy formátumú alakja, tehetséges alkalmazott nyelvész tudósnövendékek felelős mestere

 

életének 68. évében, 2023. február 18-án örökre eltávozott közülünk.

 

Requiescat in pace.

 

 

Tóth Szergej emlékezete

 

Megrendítő a hír: elhunyt Tóth Szergej – sokunknak azonban, akik rendszeresen találkoztunk, együtt dolgoztunk vele, egyszerűen csak Szergej vagy Szerjozsa, volt egyetemista társainak Vaszics.

Nem is volt olyan rég, hogy nyugdíjba vonulása alkalmából videokapcsolaton keresztül köszöntöttük Szergejt a balatoni nyaralójukban, mert még nem jöttek vissza nyári vakációjukból Szegedre, vagy amikor telefonon beszélgettünk a Modern Nyelvoktatásban megjelentetendő cikkekről.

Az a néhány év, amit a BTK Szláv Intézetében töltött több szempontból emlékezetes számunkra. Az innovatív óratartás terén elért sikerein kívül kiemelkedő eredménye volt tanári pályafutásának az, amikor a 2020–2021-es tanévben az Orosz Filológiai Tanszék 10 hallgatója – az ő és Mikola Gyöngyi irányításával – részt vehetett a Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai Főiskola „Ifjúság. Család. Gyerekek”. Fórum (Форум. Молодёжь. Семья. Дети) elnevezésű projektjének munkájában, amely az Orosz Művelődési Minisztérium Ifjúságpolitikai Hivatala által meghirdetett összoroszországi pályázaton nyert támogatást: https://szlavisztika.szte.hu/ hallgatoknak/a-szlav-intezet-tanarainak-es-hallgatoinak-reszvetele-orosz-kutatasi-projektben/. A Szláv Intézet vezetése és oktatói kara hálásan fogadta, hogy Szergej annak idején gondjaiba vette és kezelte az intézeti honlapot, amelyet az Intézet azóta próbál ugyanazon a színvonalon tartani, és hogy újraindította a szlavisztika szakestek hagyományát, arra inspirálva hallgatókat és tanárokat egyaránt, hogy játékos vetélkedők formájában mutatkozzanak be egymásnak és estéket végigbolondozzanak. Sőt, a Betonbicikli nevű formáció tagjaként zenésztársaival maga is fellépett a Grand Café színpadán, nagy tetszést aratva nemcsak azok körében, akik az előadott dalok kortársai voltak, hanem a fiatalabb generáció körében is.

Szinte megszámolhatatlan azoknak az eseményeknek sora, amelyeken együtt vehettünk részt Szergejjel. Ezek közül soknak ő volt a kezdeményezője, szervezője: alkalmazott nyelvészeti tematikájú konferenciák, felolvasó ülések alkalmazott nyelvészet szakos hallgatók számára (amelyek egyikének zsűrijébe Kiss Gábor nyelvészt, a Tinta Könyvkiadó igazgatóját hívta meg elnökölni), az orosz nyelv vizsgálatának és oktatásának problematikáját tárgyaló workshopok.

Szabadidejében örömfotós is volt, sokan követtük Instagramon közzétett nagyszerű, mindig kulturális indíttatású fotóit szegedi és moszkvai kapualjakról, Balaton-felvidéki tájakról, orosz és magyar költők és írók szobrairól, szülőházairól, sírjairól.

 

Mindezek emléke mélyen belenyomódott lelkünkbe, és visszük magunkkal, míg emlékezni tudunk.

 

Вечная память.