Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

M E G H Í V Ó

 A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Tudományterületi Doktori Tanácsa meghívja Önt

 Szabó Martina:

 A szentimentérték módosulásának a problémája a magyar nyelvű szövegek szentimentelemzésében, különös tekintettel az értékvesztésre és az értékváltásra

 című PhD-értekezésének 2018. november 22-én 16 órai kezdettel a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Konferencia Termében (6722 Szeged, Egyetem u. 2. földszint) tartandó nyilvános vitájára.
A bizottság összetétele:
Elnök:
Prof. dr. Bakró-Nagy Marianne egyetemi tanár
Opponensek:
dr. Sass Bálint tudományos munkatárs
dr. Szécsényi Tibor egyetemi adjunktus
Tagok:
Prof. dr. Hunyadi László egyetemi tanár
dr. Zsigri Gyula egyetemi docens.
Az értekezés témavezetői:
Dr. Bibok Károly egyetemi docens
Dr. Vincze Veronika tudományos munkatárs.            
Az értekezés megtekinthető: a Tanulmányi és Információs Központ Könyvtárában. A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.
Szeged, 2018. október 25.
Prof. Dr. Pál József
egyetemi tanár
a Tudományterületi Doktori Tanács elnöke

A doktori értekezés tézisei (pdf)