Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK
Vaszja Lozskin képe (köszönjük Vászka!)

Alapvizsga (orosz)
2020.

FIGYELEM!
A rendkívüli oktatási helyzetre való tekintettel az ALAPVIZSGA követelményrendszere megváltozott.
A változásokat a CooSpace-en nézhetik meg az ebben érintett és a vizsgára feljelentkezett hallgatók.

A vizsga célja annak ellenőrzése, elérték-e a hallgatók a képzés negyedik szemeszterének végére kitűzött B1 kimeneti szintet.

A vizsga során a nyelvtani ismeretek mellett a négy kommunikatív készség (beszédkészség, íráskészség, olvasott és hallott szövegértés) ellenőrzése történik meg. A vizsga tematikája Az orosz beszédkészség fejlesztése 1-4, az Orosz szövegolvasás és szövegalkotás 1-4, illetve az Orosz nyelvtani gyakorlatok 1-4. kurzusok anyagán alapul.

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll, amelyek az alábbi módon épülnek fel:

Írásbeli vizsgarész

 1. nyelvtani teszt (45 perc)

 2. olvasott szövegértés (25 perc)

 3. hallott szövegértés (20 perc)

 4. íráskészség (30 perc)

Az olvasott és hallott szövegértés ellenőrzése során a hallgatók 2-2 feladatot kapnak. Az íráskészség mérését célzó vizsgarész keretén belül orosz nyelvű problémafelvetés alapján kell e-mailt fogalmazni. Ehhez a vizsgarészhez használható magyar-orosz szótár.

Szóbeli vizsgarész

 1. Irányított beszélgetés, véleménykifejtés a megadott témakörök alapján (5-8 perc)

 2. Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)

A szóbeli vizsga leírása

 1. Bemutatkozás, kötetlen beszélgetés, ráhangolódás (3-5 perc)

E vizsgarésznek az a funkciója, hogy a vizsgázó feloldódjon, ráhangolódjon a vizsgaszituációra, illetve a kérdező információkat szerezzen a vizsga folytatásához.

 1. A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést a hallgató által húzott téma alapján. A feladat nem tételfelmondás! Nem átfogóan kell kifejteni a mellékelt témakörök közül egyet, hanem a téma megközelítését a vizsgáztató kérdései határozzák meg.

 2. Önálló témakifejtés képmontázs (4-5 kép) alapján (5-8 perc)

A képanyagot a vizsgáztató adja, szükség esetén kérdéssel segíti a vizsgázót. A feladat nem képleírás!

A feladat többek közt arra kíváncsi, hogy a vizsgázó milyen szókinccsel rendelkezik az adott témában, milyen részletességgel tudja azt kifejteni a képi stimulus alapján.

A vizsgán felkészülési idő nincs, egyszerre egy hallgató vizsgázik. A vizsgán két oktató van jelen: az egyik kérdez, irányít, a másik az alább megadott szempontok szerint értékel (a szerepek cserélődhetnek). Az egyes feleletek után a vizsgáztatók röviden megvitatják az értékelést, és meghatározzák a végleges pontszámokat. Min. 60% szükséges az elégséges eléréséhez.

Az értékelés szempontjai és az elérhető pontszámok:

 1. Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0–5 pont

 2. Szóbeliség (kiejtés és gördülékenység, a beszéd folyamatossága) 0–5 pont

 3. Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0–5 pont

 4. Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0–5 pont

 5. Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás 0–5 pont

A vizsga értékelése az egyes vizsgarészek összesített eredménye alapján történik ötfokozatú skála alapján.

100%-90% – jeles

89%-80% – jó

79%-70% – közepes

69%-60% – elégséges

59%- elégtelen

Elégtelen vizsga esetén az összes vizsgarész ismétlése szükséges.

A felkészüléshez ajánlott anyagok:

Oszipova I. 2008: Ключ 2: учебник русского языка для продолжающих А2-В2. – Будапешт,
Oszipova I. 2008: рабочая тетрадь: упражнения и задания. – Будапешт,
Mágocsi Ny., Kalafatics Zs. 2016: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés.
Terjéki I.2014: FülSzöveg. Orosz hallás utáni szövegértési feladatok Bp.: Akadémiai kiadó.
Nagy M., Basáné Teveli Á. 2015: Szövegkönyv. Orosz szövegértési feladatok A2-B1. Budapest: Akadémiai Kiadó
Erdei I. 2011: 350 nyelvtani gyakorlat. Szeged: JATEPress ISBN: 9789633150603
Kalafatics Zs., Mágocsin Ny. 2008: Orosz nyelvi vizsgafeladatok. Budapest: Protea Egyesület. ISBN: 9630652407

 

Темы для заключительного экзамена: II курс

 1. Имидж и мода. Как Вы одеваетесь летом, зимой; когда Вы идете на концерт, в театр? Покупка одежды и обуви.

 2. Продукты питания. Магазин, рынок, гипермаркет: где и как Вы делаете покупки?

 3. Квартира, дом (описание квартиры, дома; мебель). Деревня, город, столица: где Вы хотели бы жить?

 4. Ведение домашнего хозяйства. Генеральная уборка. Какоe оптимальное распределение домашних дел в семье?

 5. Учеба в университете (поступление в вуз; бакалавриат, магистратура; лекции, занятия, расписание, режим дня; подготовка к экзаменам). Чем отличается университет от гимназии?

 6. Работа (выбор профессии, престижные и непрестижные в наши дни профессии, устройство на работу, подготовка к собеседованию), планы на будущее.

 7. Внешность и характер человека (описание внешности и характера). Какими качествами Вы хотели бы обладать? Какие черты характера Вам нравится в людях? Способен ли изменить человек свой характер?

 8. Семья (члены семьи, родственники, воспитание детей, семейные конфликты, идеальная семья)

 9. Городской транспорт (виды городского транспорта, движение в городе).

 10. Питание (русская и венгерская кухня, приготовление блюд, прием гостей, заказ в ресторане), здоровый образ жизни, правильное питание

 11. Досуг. Любимое хобби (чтение, слушание музыки, компьютер, телевизор, и т.д.); развлечение: (кино, театр, музей, и т.д.)