Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK
Kedves Hallgatók!
A héten zajlik a szakosodás, amely 2021. április 12-tól 18-ig tart.
A szakosodást a Neptunban az Ügyintézés fül alatt találjátok.

 

A Szláv Intézet által meghirdetett minorok/specializációk:

Balkanisztika specializáció

Bolgár minor

Cseh specializáció

Orosz minor

Szerb nemzetiségi minor

Ukrán minor

 

Balkanisztika specializáció

Interdiszciplináris ismereteket nyújtó, intenzív nyelvi képzést is magába foglaló képzés. A 24 kreditpontos nyelvi képzés mellett (bolgár vagy szerb), a hallgatók a különböző tudományterületek (történelem, néprajz, irodalom- és kultúrtörténet) Balkánra vonatkozó legalapvetőbb ismereteit is elsajátítják (26 kreditpont).

Felvételi kritérium: előfeltétel nincs, bármely alapszakos egyetemi hallgató felveheti, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján.

A Balkanisztika specializáció olyan ismereteket nyújt, melyek kiválóan hasznosíthatóak abban az egyre bővülő kapcsolatrendszerben, melyet Magyarország épít a Balkán térség országaival. A specializációt későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

Bolgár minor

Minden, nem bolgár szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján.

A bolgár minor a bolgár szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból (A mai bolgár nyelv rendszere 1-4., A bolgár irodalom és kultúra története 1-4.) szerezhetik meg.

A bolgár minort későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

Cseh specializáció

Minden, nem cseh szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján.

A cseh specializáció a cseh szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból (A mai cseh nyelv rendszere 1-4., A cseh irodalom és kultúra története 1-4.) szerezhetik meg.

A cseh specializációt későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

Orosz minor

Minden, nem orosz szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján. Túljelentkezés esetén a rangsorolást az alábbi szempontok szerint végezzük: emelt szintű érettségi vagy középfokú, „C” típusú nyelvvizsga az alábbi nyelvek egyikéből: bármely szláv nyelv vagy angol, német, francia, spanyol, olasz.

A specializáció az orosz szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból – A mai orosz nyelv rendszere, Irodalom- és kultúrtörténet – szerezhetik meg.) A hallgatók szabadon választható kurzusként a lektori órákat is látogathatják.

A minor képzésben megszerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a hallgatók az Orosz nyelv és irodalom MA képzésben folytathassák tanulmányaikat.

Szerb nemzetiségi minor

Minden, nem szerb szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján.

A szerb nemzetiségi minor a szerb szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból (A mai szerb nyelv rendszere 1-4., A szerb irodalom és kultúra története 1-4.) szerezhetik meg.

A szerb nemzetiségi minort későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

Ukrán minor

Minden, nem ukrán szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján. Az ukrán minor az ukrán szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból (A mai ukrán nyelv rendszere 1-4., Az ukrán irodalom és kultúra története 1-4.) szerezhetik meg.

Az ukrán minort későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

 

  

  

Ha bármi kérdésetek van, keressetek bennünket bátran!

A PLAKÁTOK letölthetők innen