Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

VÉGZŐS HALLGATÓK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐK, IDŐPONTOK

2021. június 07-18.

BA, MA, szakirányú továbbképzésen:

 • Záróvizsgára bejelentkezni a Moduloban kell:
 1. március 16 – április 11. (vasárnap, 23:59)
 • A szakdolgozat feltöltése és leadása:
 1. április 12 – április 30. (péntek, 12 óra)
 • Tanári MA portfólió feltöltése és leadása:
 1. május 21 – május 26. (szerda, 15 óra)

 

OSZTATLAN KÉPZÉSEN:

 • Záróvizsgára bejelentkezni a Moduloban kell:
 1. február 15 – március 07. (vasárnap, 23:59)
 • A szakdolgozat feltöltése és leadása:
 1. április 01 – 2021. április 15. (csütörtök, 15 óra)
 • Portfólió feltöltése és leadása:
 1. május 14 – május 20. (csütörtök, 15 óra)

 

 

Azoknak a hallgatóknak is be kell jelentkeznie záróvizsgára és a szakdolgozatát is újra fel kell töltenie (idei dátummal), akik ismételt záróvizsgát tesznek (korábban már záróvizsgáztak, de a záróvizsga egyik része pl: opponens, védés, elméleti kérdés nem sikerült vagy nem szerezte meg időre az abszolutóriumot). Ismételt záróvizsgázó hallgatóknak a plágiumnyilatkozatot is újból le kell adni.

Ismételt záróvizsga díja 5000.- Ft, melyet a hallgató a neptun pénzügyi felületén online egyenlítheti ki (az ismételt záróvizsga díja csak a szakdolgozat leadásának határideje után jelenik meg a neptun-ban, május 15-e körül).

 

 1. A záróvizsga-beosztás kihirdetése előreláthatóan: 2021. május 21. (péntek). Megtekinthető a kari hirdetőtáblán és a TO honlapján, de érdemes az illetékes tanszékeken is érdeklődni.
 2. Az eredeti nyelvvizsga-bizonyítványok elküldésének (csak abban az esetben kell elküldeni, ha még nem szerepel a NEPTUN-ban) végső határideje: 2021. május 21. (péntek).

A COVID helyzetre való tekintettel a nyelvvizsga-bizonyítványok eredeti bemutatásától eltekintünk!  A nyelvvizsgákat jó minőségű, színesen szkennelt formában Palotás-Füvesi Annamária e-mail címére kell elküldeni (palotas-fuvesi.annamaria@szte.hu).

Az Osztályvezető Úr a nyelvvizsga-bizonyítványok hitelességét a NYAK adatrendszeréből ellenőrzi.

 

 Aki nem küldi el az eredeti nyelvvizsga-bizonyítványát (ha már szerepel a NEPTUN-ban nem kell elküldeni) vagy nem rendelkezik a szakra előírt nyelvvizsgával, annak nem készítjük el a diplomáját. Kérünk minden hallgatót, hogy a NEPTUN felületén ellenőrizze, hogy az elküldött nyelvvizsga-bizonyítvány alapján az adatai pontosan kerültek-e fel.

Fontos!

Minden hallgató ellenőrizze a NEPTUN-ban szereplő személyes adatait. A változást folyamatosan, de legkésőbb március 14 -ig kell bejelenteni, mert a Neptun-ban szereplő adatok alapján állítjuk ki a diplomát. Amennyiben a Tanulmányi Osztály a hallgató hibájából hibás diplomát állít ki, akkor csak térítés ellenében tudunk újabb oklevelet kiállítani.

 

 1. Az abszolutórium megszerzése és bejelentése a Tanulmányi Osztályon a „NYILATKOZAT AZ ABSZOLUTÓRIUM FELTÉTELEINEK TELJESÍTÉSÉRŐL” nyomtatványon történik, kizárólag még aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók esetében kell elküldeni!

Az abszolutórium-nyilatkozatot e-mailben kell elküldeni Rostás Viktória (rostas.viktoria@szte.hu) vagy

Palotás-Füvesi Annamária (palotas-fuvesi.annamaria@szte.hu) kolléganőknek a megadott határidőig:

Abszolutórium-nyilatkozat elküldési határideje:

 • OSZTATLAN képzés esetén: május 17. (hétfő, 11:30)  
 • MA, szakirányú továbbképzés esetén: június 01. (kedd, 11:30)
 • BA: június 08. (kedd, 11:30)

 

Figyelem! Az a hallgató, aki az előírt időpontig nem szerzi meg az abszolutóriumot, ebben a záróvizsga-időszakban már nem tehet záróvizsgát, csak a következő időszakban!

Kérünk minden hallgatót, hogy a teljesítményét folyamatosan kövesse a NEPTUN felületén.

A „nyilatkozatot” csak akkor tudja elküldeni, ha minden jegye/aláírás szerepel a NEPTUN-ban!

 1. Júniusi záróvizsga-időszak: 2021. június 07-18.

 

 1. Felhívom a figyelmüket, hogy az a hallgató, akinek bármilyen tartozása van (kollégiumi díj, utóvizsga, szolgáltatási díj, stb.) az egyetemnek, nem bocsátható záróvizsgára.

A tartozást legkésőbb 2021. május 21-ig kell kiegyenlíteni a NEPTUN felületén.

A diplomaátadóval kapcsolatos szervezés függ a COVID járvánnyal kapcsolatos országos intézkedésektől!

 

 1. Diplomaosztó ünnepség időpontja (függ a járvánnyal kapcsolatos országos intézkedésektől): 2021. július 10. (szombat) helyszín: Tanulmányi és Információs Központ, kongresszusi terem.