Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Az alábbiakban a Szláv Intézethez tartozó dolgozószobákat és a legtöbb órának helyet adó tantermeket keressük fel
– egy séta keretében.

Az Egyetem utca 2. szám alatti épület főlépcsőházában a II. emeletre érve az Auditorium Maximumhoz jutunk. A terem előtt balra fordulva a csapóajtó előtti utolsó jobbra eső szobában (Tel.: (54)4826) találhatjuk meg Farkas Baráthi Mónika adjunktust ( farkasbm@lit.u-szeged.hu), továbbá a bolgár és a cseh lektort. Ha az Auditorium Maximum előtt jobbra fordulunk, először a mellette lévő II. sz. tantermet hagyjuk el.
Egyenesen továbbhaladva a szárnyfolyosónak szinte a legvégén (a függőfolyosó ajtajával szemben) van Ferincz István címzetes egyetemi tanár (ferincz@lit.u-szeged.hu), Kugler Katalin ny.docens (kugler@lit.u-szeged.hu), Balázs L. Gábor ny. docens ( gbalazs@lit.u-szeged.hu), Györfi Beáta adjunktus (blazsenyka@yahoo.com) és az orosz anyanyelvi lektor, Krapivina Maria Sergeevna (mskrapivina@gmail.com) dolgozószobája (Tel.: 544-000 / 3149). A szoba ajtajától balra találjuk az intézeti hirdetőtáblát: az esetleges órarendváltozások, az oktatáshoz szorosan kapcsolódó kulturális programok és más közérdekű információk olvashatók rajta.) A szárnyfolyosót a bolgár szeminárium  szobája zárja le.
E szoba előtt állva jobbra az intézeti iroda nyílik (Tel./Fax: (54)4160, szlav@primus.arts.u-szeged.hu). Itt dolgozik Majoros Henrietta ügyintéző, a MODULO és a NEPTUN ögyintézője. Az iroda melletti ajtón a függőfolyosóra juthatunk ki, melyen néhány métert haladva a hátsó lépcsőházba érünk. A balra nyíló ajtón egy előtérbe léphetünk be, ahonnan Kocsis Mihály egyetemi tanár (szlavisztika alapszak és szlavisztika mesterszak szakfelelőse), Tel.: 544 000/3157, kocsism@lit.u-szeged.hu) szobája és a Lektori tanterem érhető el.
Ha a hátsó lépcsőház lépcsőjén az első emeletre lemegyünk, szemben egy előtérbe jutunk. Ebből nyílik a VIII. sz. tanterem (egyenesen) és a Lektori szemináriumi szoba (jobbra). Ez utóbbi ablakai a függőfolyosóra néznek.
Haladjunk most el ezen ablakok előtt! A folyosó egy előtérbe vezet, ahonnan, kissé balra tartva, újabb előtérbe juthatunk. Ha balra nyitunk be, Erdei Ilona ny. docens (erdeiilona@invitel.hu), Orcsik Roland adjunktus (rorcsik@gmail.com), Hegedűsné Szabari Szilvia tanársegéd (hegaszilvi@gmail.com) és Tóth Szergej ny. főiskolai tanár (tothszergej@lit.u-szeged.hu) szobáiba (tel.: 544-000/3035), ha szembe, akkor Bagi Ibolya ny. címzetes egyetemi tanár (bagi@lit.u-szeged.hu), Mikola Gyöngyi egyetemi adjuntus (mikolagyongyi@gmail.com) , Sarnyai Csaba docens (sarnyaicsaba@freemail.hu) és és Tóthová Laura (tothlaura51@gmail.com) tanársegéd szobájába (tel.: 544-000/3033) lépünk; végül jobbra Bibok Károly tanszékvezető egyetemi tanár (kbibok@lit.u-szeged.hu), Sajtos Natália adjunktus (nati@lit.u-szeged.hu) és az ukrán lektor szobája (tel.: 544-000/3041) található.
Ha visszatérünk a hátsó lépcsőházba és a földszintre megyünk, jobbra fordulva és néhány métert megtéve balról az Orosz Tolmácsterem ajtaja nyílik.
Az Egyetem utcai épület főbejáratával szemben (kissé balra) találjuk a BTK Petőfi sugárúti épületét. A lépcső legvégén (a IV. emeleten) áll Kacziba Ágnes ny. docens ( kacziba@lit.u-szeged.hu) és a szerb lektor dolgozószobája (Tel.: 544-000/3298). A szerb szakosok számára órát tartó meghívott előadók is (elfoglaltságuk előtt és után) rendszerint itt szoktak tartózkodni.