Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Tanárszakosok Orosz nyelvi vizsgájának követelményei

A vizsga célja annak ellenőrzése, elérték-e a hallgatók a képzés harmadik szemeszterének végére kitűzött A2 kimeneti szintet.
A vizsga során a nyelvtani ismeretek mellett a négy kommunikatív készség (beszédkészség, íráskészség, olvasott és hallott szövegértés) ellenőrzése történik meg. A vizsga tematikája Az orosz beszédkészség fejlesztése 1-3, az Orosz szövegolvasás és szövegalkotás 1-3, illetve az Orosz nyelvtani gyakorlatok 1-3. kurzusok anyagán alapul.
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll, amelyek az alábbi módon épülnek fel:
 

Írásbeli vizsgarész:

 1. nyelvtani teszt (45 perc)
 2. olvasott szövegértés (25 perc)
 3. hallott szövegértés (20 perc)
 4. íráskészség (30 perc)
Az olvasott és hallott szövegértés ellenőrzése során a hallgatók 2-2 feladatot kapnak. 
Az íráskészség mérését célzó vizsgarész keretén belül orosz nyelvű problémafelvetés alapján kell e-mailt fogalmazni. Ehhez a vizsgarészhez használható magyar-orosz szótár.

Szóbeli vizsgarész:

 1. Irányított beszélgetés, véleménykifejtés a megadott témakörök alapján (5-8 perc)
 2. Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)

A szóbeli vizsga leírása 

 1. Bemutatkozás, kötetlen beszélgetés, ráhangolódás (3-5 perc)
E vizsgarésznek az a funkciója, hogy a vizsgázó feloldódjon, ráhangolódjon a vizsgaszituációra, illetve a kérdező információkat szerezzen a vizsga folytatásához. 
 1. A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést a hallgató által húzott téma alapján. A feladat nem tételfelmondás! Nem átfogóan kell kifejteni a mellékelt témakörök közül egyet, hanem a téma
megközelítését a vizsgáztató kérdései határozzák meg. 
 1. Önálló témakifejtés képmontázs (4-5 kép) alapján (5-8 perc)
A képanyagot a vizsgáztató adja, szükség esetén kérdéssel segíti a vizsgázót. A feladat nem képleírás! 
A feladat többek közt arra kíváncsi, hogy a vizsgázó milyen szókinccsel rendelkezik az adott témában,  milyen részletességgel tudja azt kifejteni a képi stimulus alapján. (A képek viszgaalkalmanként  változnak.) 
A vizsgán felkészülési idő nincs, egyszerre egy hallgató vizsgázik. A vizsgán két oktató van jelen: az egyik kérdez, irányít, a másik az alább megadott szempontok szerint értékel (a szerepek cserélődhetnek). Az egyes feleletek után a vizsgáztatók röviden megvitatják az értékelést, és meghatározzák a végleges pontszámokat. Min. 60% szükséges az elégséges eléréséhez. 

 

Tematika:

 1. Имидж и мода. Как Вы одеваетесь летом, зимой; когда Вы идете на концерт, в театр? Покупка одежды и обуви.
 2. Продукты питания. Магазин, рынок, гипермаркет: где и как Вы делаете покупки?
 3. Квартира, дом (описание квартиры, дома; мебель). Деревня, город, столица: где Вы хотели бы жить?
 4. Ведение домашнего хозяйства. Генеральная уборка. Какоe оптимальное распределение домашних дел в семье?
 5. Учеба в университете (поступление в вуз; бакалавриат, магистратура; лекции, занятия, расписание, режим дня; подготовка к экзаменам). Чем отличается университет от гимназии?
 6. Внешность и характер человека (описание внешности и характера). Какими качествами Вы хотели бы обладать? Какие черты характера Вам нравится в людях? Способен ли изменить человек свой характер?
 7. Семья (члены семьи, родственники, воспитание детей, семейные конфликты, идеальная семья)
 8. Досуг. Любимое хобби (чтение, слушание музыки, компьютер, телевизор, и т.д.); развлечение: (кино, театр, музей, и т.д.)

Az értékelés szempontjai és az elérhető pontszámok: 

 1. Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0–5 pont
 2. Szóbeliség (kiejtés és gördülékenység, a beszéd folyamatossága) 0–5 pont
 3. Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0–5 pont
 4. Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0–5 pont
 5. Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás 0–5 pont

 

 

A vizsga értékelése az egyes vizsgarészek összesített eredménye alapján történik ötfokozatú skála alapján.

 

100%-90% – jeles

89%-80% – jó

79%-70% К közepes

69%-60% – elégséges

59% – elégtelen

 

Elégtelen vizsga esetén az összes vizsgarész ismétlése szükséges.

A követelmények letölthetők innen