Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Szláv Filológiai Tanszék

Tanszékvezető

Dr. habil. Sarnyai Csaba
egyetemi docens

sarnyaicsaba@gmail.com

Dr. Farkas Baráthi Mónika
egyetemi adjunktus
tanszékvezető-helyettes

farkasbm@lit.u-szeged.hu

Neptun- és Modulo-felelős

Majoros Henrietta

+36 (62) 544 160
majorosh@lit.u-szeged.hu

 

A SZLÁV FILOLÓGIAI TANSZÉK OKTATÓI

 

KÉPZÉSEK

ALAPképzés (BA) 

Szlavisztika (bolgár) BA_2020

Szlavisztika (cseh) BA_2020 

Szlavisztika (szerb) BA_2020 

Szlavisztika (szerb nemzetiségi) BA_2020

Szlavisztika (ukrán) BA_2020

ALAPképzés (BA) MINOROK és SPECIALIZÁCIÓK

Bolgár minor MI_2018

Cseh specializáció SP_2018

Szerb nemzetiségi minor MI_2018

Balkanisztika specializáció SP_2018

Ukrán minor MI

TANÁRszak

Szerb nyelv és kultúra tanára OT_2018

MESTERképzés (MA)

Szlavisztika (bolgár, szerb, ukrán szakirány) MA_2018

Doktori iskola (PhD)

Történeti szlavisztika PhD_2017

SZAKDOLGOZAT

PÁLYÁZATOK/ÖSZTÖNDÍJAK

KONFERENCIA: Szegedi Ukrán Konferencia