Szláv Intézet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM * BTK

Dr. Sarnyai Csaba

egyetemi adjunktus habilitációs előadásai

PTE Irodalomtudomány Doktori Iskola keretein belül

Tantermi előadás
A Kityezs-téma interpretációi a XIX-XX. század fordulójának orosz irodalmában

Tudományos előadás
Démonológiai képzetek interpretációi az orosz irodalomban

(orosz nyelvű összefoglalás)

2020. október 16. (péntek) 12.00

PTE Bölcsészettudományi Kar E432-es terem

Habitusvizsgálók:

Prof. Kroó Katalin DSc (ELTE)

Dr.habil. V. Gilbert Edit PhD (PTE)

 

Eljáró bizottság:

Elnök: Prof. Orbán Jolán CSc (PTE)

Tagok: Prof. Kroó Katalin DSc (ELTE)

Dr.habil. V. Gilbert Edit PhD (PTE)

 

Szeretettel várjuk a kollégákat, doktorandusokat, egyetemi hallgatókat és az érdeklődőket.

Felhívjuk a figyelmet a kötelező maszkviselésre!